ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಯೂರೋಪ್ ಪ್ರವಾಸ : 8 ವಿಶ್ವ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ

ನವದೆಹಲಿ,ಮೇ2- ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರಮೋದಿ ಅವರು ಮೂರು ದಿನಗಳ ಯುರೋಪ್ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್, ಜರ್ಮನಿ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್‍ಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಭೇಟಿ

Read more