ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಂಡ ಉಪಗ್ರಹದ ಮರು ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಇಸ್ರೋ ಸಿದ್ಧತೆ

ಬೆಂಗಳೂರು, ಮಾ 6 – ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾ ಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಇಸ್ರೋ)ಯು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಂಡಿರುವ ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣ ಅಧ್ಯಯನ ಉಪಗ್ರಹವಾದ ಮೇಘಾ-ಟ್ರೋಪಿಕ್ಸ್-1 (ಎಂಟಿ 1) ಮತ್ತೆ ಮರು ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಉಷ್ಣವಲಯದ ಹವಾಮಾನ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಇಸ್ರೋ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಚ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಿಎನ್‍ಇಎಸ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಎಂಟಿ 1 ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಕಳೆದ 2011 ಅ. 12 ರಂದು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಉಪಗ್ರಹದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅವಧಿಯು ಮೂಲತಃ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದರೂ, ಉಪಗ್ರಹವು 2021 ರವರೆಗೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮತ್ತು […]