ಮೈಸೂರಿನ ಲಲಿತ ಮಹಲ್ ಅರಮನೆಯನ್ನು ಮಾರಾಟಕಿಟ್ಟ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ವ್ಯಾಪಕ ವಿರೋಧ

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜ.26- ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಲಲಿತ ಮಹಲ್ ಅರಮನೆಯನ್ನು ಖಾಸಗಿಯವರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಕ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.  ನಷ್ಟದ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ

Read more