ಗುಜರಾತ್ ಮತ್ತು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಚುನಾವಣೆ ಫಲಿತಾಂಶ(LiVE)

ಗುಜರಾತ್ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಫಲಿತಾಂಶ# ಒಟ್ಟು ಸ್ಥಾನಗಳು : 182 (ಸರಳ ಬಹುತಮತ-92)➤ ಬಿಜೆಪಿ : 157➤ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ : 16➤ ಎಎಪಿ : 05➤ ಇತರೆ : 04 ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಫಲಿತಾಂಶ # ಒಟ್ಟು ಸ್ಥಾನಗಳು : 68 (ಸರಳ ಬಹುತಮತ-35)➤ ಬಿಜೆಪಿ : 26➤ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ : 39➤ ಎಎಪಿ : 00➤ಇತರೆ : 03 ಅಹಮದಾಬಾದ್,ಡಿ.8– ಗುಜರಾತ್‍ನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಶೇ.50ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತ ಪಡೆದ ಬಿಜೆಪಿ 150 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ […]