ಕಿಮ್ ಜಾಂಗ್ ಉನ್’ನ ಮಲ ಸಹೋದರನ ಮೃತದೇಹ ರವಾನಿಸಲು ಮಲೇಷ್ಯಾ ನಕಾರ

ಕೌಲಾಲಂಪುರ್, ಫೆ.17- ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ ನಾಯಕ ಕಿಮ್ ಜಾಂಗ್ ಉನ್ ಅವರ ಮಲ ಸಹೋದರ ಕಿಮ್ ಜಾಂಗ್ ನಾಮ್ ಅವರ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಆ ದೇಶಕ್ಕೆ ರವಾನಿಸಲು ಮಲೇಷ್ಯಾ

Read more