ಬಣ್ಣಿಸಲಾಗದ ಹೋಳಿ ಬಣ್ಣಗಳ ಭಾವ

ಬಣ್ಣಗಳು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಕೇವಲ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಕೇವಲ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೆಷ್ಟೇ ಸವಿವರವಾದ ಮಾತುಗಳಿಂದ ವಿವರಿಸಿದರೂ ಬಣ್ಣಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಭಾವನೆಗಳ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ

Read more

ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿ ಹೋಳಿ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡುವರೇ ಮೋದಿ ..?

ನವದೆಹಲಿ, ಮಾ.11- ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಕೊಡುವರೇ…? ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರ

Read more