700 ಕಿ.ಮೀ.ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ವೈರಿಯನ್ನು ಉಡಾಯಿಸಬಲ್ಲ ಅಗ್ನಿ-1 ಕ್ಚಿಪಣಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಯಶಸ್ವಿ

ಬಾಲಸೋರ್, ನ.22-ಭಾರತದ ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಸಾಮಥ್ರ್ಯದ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು. ಸಂಪೂರ್ಣ ದೇಶೀಯವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಲಾದ ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಅಗ್ನಿ-1 ಕ್ಚಿಪಣಿಯನ್ನು ಇಂದು ಒಡಿಶಾದ ಕರಾವಳಿಯ

Read more