ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ 45 ಐಎಎಸ್-ಐಪಿಎಸ್-ಐಎಫ್‍ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ..!

ಬೆಂಗಳೂರು,ಜ.1-ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲ ಐಎಎಸ್ ಹಾಗೂ ಐಎಫ್‍ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸವರ್ಷದ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 22 ಐಎಎಸ್, 11 ಐಪಿಎಸ್ ಹಾಗೂ 12 ಐಎಫ್‍ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮುಂಬಡ್ತಿ

Read more