ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ‘ಮೆಗಾ’ಮೂವಿ ‘ಕೈದಿ ನಂ.150’ ನೋಡಲು ನೂಕುನುಗ್ಗಲು, ಲಾಠಿಪ್ರಹಾರ

ಕೋಲಾರ, ಜ.11- ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅಭಿನಯದ ಚಿತ್ರ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯಲು ಉಂಟಾದ ನೂಕು-ನುಗ್ಗಲನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಏಳು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಲಘು ಲಾಠಿ ಪ್ರಹಾರ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.  ಆಂಧ್ರ

Read more