ಸೈಕಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅಗರಬತ್ತಿ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಚಿವರ ತಂಡ

ಮೈಸೂರು, ನ.20-ನಗರದ ಎನ್.ಆರ್.ಸಮೂಹದ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿರುವ ಧೂಪದ್ರವ್ಯ ಉತ್ಪಾದಕರಾಗಿರುವ ಸೈಕಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅಗರಬತ್ತೀಸ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕುರಿತು

Read more