VX ನರ್ವ್ ಏಜೆಂಟ್ ಎಂಬ ಮಾರಕ ರಾಸಾಯನಿಕದಿಂದ ಕಿಮ್ ಜಾಂಗ್ ನಮ್ ಹತ್ಯೆ

ಕೌಲಾಲಂಪುರ್, ಫೆ.24-ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಕಿಮ್ ಜಾಂಗ್ ಉನ್ ಅವರ ಮಲ ಸಹೋದರ ಕಿಮ್ ಜಾಂಗ್ ನಮ್ ಅವರ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಸಂಗತಿಗಳು ಬಯಲಾಗುತ್ತಿವೆ.

Read more