ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಾಲಿನ ಡೈರಿ… ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪಾಠ..! ಇದು ಪರವನಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ವೈಖರಿ

ಬಂಗಾರಪೇಟೆ, ಫೆ.1- ಕೆಲೆವೆಡೆ ಶಾಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿರಲ್ಲ, ಶಾಲೆ ತುಂಬುವಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಶಾಲೆ ಇರಲ್ಲ. ಎರಡೂ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ

Read more