ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ಯಿಂದ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಉಡಾವಣೆ

ಸಿಯೋಲ್, ಮಾ 13-ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಂತೆ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ ನಾಯಕ ಕಿಮ್ ಜಾಂಗ್ ಉನ್ ತನ್ನ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ಆದೇಶಿಸಿರುವ ನಡುವೆ ಇಂದು ಜಲಾಂತರಗಾಮಿಯಿಂದ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಉಡಾವಣೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಸೇನಾ ಪಡೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಜಂಟಿ ಸಮಾರಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಆಕ್ರಮಣಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಾಭ್ಯಾಸವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿರುವ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ ಒಂದು ದಿನದ ಮೊದಲು ಕ್ಷಿಪಣಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದ ಅಧಿಕೃತ ಸುದ್ದಿವಾನಿನಿ , ಕೊರಿಯನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಉಡಾವಣೆಗಳು ಅಮೆರಿಕ […]