ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ‘ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ’, ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತೇ..?

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜ.16 : ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ “ಬೇಟಿ ಬಚಾವೋ – ಬೇಟಿ ಪಡಾವೋ” ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದ ದೇಶದ 25 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ

Read more