ಅತಿ ವಿರಳ ವಂಶವಾಹಿ ದೋಷಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರುವ ಪ್ರಪಂಚದ ಏಕೈಕ ಮಹಿಳೆ ಎಮಾನ್

ಮುಂಬೈ, ಮಾ.30- ಭಾರೀ ದೇಹ ತೂಕದಿಂದಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈಜಿಪ್ಟ್ ನ ಎಮಾನ್ ಅಹಮ್ಮದ್ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ವಿರಳ ವಂಶವಾಹಿ ದೋಷಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರುವ ಏಕೈಕ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Read more