ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಕರೋನ ಪಾಸಿಟಿವ್: ಹಡಗಿನಲ್ಲೇ 2000 ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಕೊರೆಂಟೇನ್..!

ಪಣಜಿ .ಜ.3- ಮುಂಬೈ-ಗೋವಾ ನಡುವೆ ಸಂಚರಿಸುವ ಕಾರ್ಡೆಲಿಯಾ ಕ್ರೂಸ್‍ರ್ ಹಡಗಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕರೋನ ವೈರಸ್ ಇರುವುದು ಖಚಿತಗೊಂಡ ನಂತರ ಸುಮಾರು 2,000 ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಬಂದರಿನಲ್ಲೇ ಉಳಿಯುವಂತಾಗಿದೆ. ರಜಾ ದಿನದ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಕಡಲ ಪಯಣ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2,000 ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಈ ಹಡಗು ಏರಿದ್ದರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಕೊರೊನಾ ಕಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಉತ್ಸುಕತೆಯಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಕ್ರೂಸ್ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. […]