ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ಬೆಂಬಲ

ಮನಿಲಾ, ಮಾರ್ಚ್ 10 – ಉಕ್ರೇನ್ ವಿರುದ್ಧ ರಷ್ಯಾದ ಯುದ್ಧವು ಕೆಟ್ಟದಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದರೆ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಲುಕಿಸಿದರೆ ನಾವು ಜೊತೆಯಾಗುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ. 1951 ರ ಪರಸ್ಪರ ರಕ್ಷಣಾ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸೌಲಭ್ಯ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು ಇದಕ್ಕೆ ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್  ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಎಂದು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ರಾಯಭಾರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ರಾಯಭಾರಿ ಜೋಸ್ ಮ್ಯಾನುಯೆಲ್ ರೊಮುಲ್ಡೆಜï ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಜಾಗತಿಕ […]