ಭೌತಿಕ ಶಾಲೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೆಲವೆಡೆ ಆನ್‍ಲೈನ್ ತರಗತಿ ಮುಂದುವರಿಕೆ

ಬೆಂಗಳೂರು, ಆ.23- ಒಂದೆಡೆ ಶಾಲೆಗಳು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದರೂ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಕೆಲವು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳು ಆನ್‍ಲೈನ್‍ನಲ್ಲೇ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭೌತಿಕ ತರಗತಿ ನಡೆಸಲು ಅನುಮತಿ ಸಿಗುವವರೆಗೂ

Read more