ಭಾರತದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆಯಾದರೆ ಭೂಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ : ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ

ಲಂಡನ್, ಮೇ 21- ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಒಳಿತಾಗಿ ಇದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಭಾರತದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಬಿರುಕಿಗೆ ಒಳಗಾದರೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಇಡೀ ಭೂ ಮಂಡಲಕ್ಕೆ

Read more