ಉತ್ತಮ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ, ಭರ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ ಜಲಾಶಯಗಳು

ಬೆಂಗಳೂರು,ಮೇ 9- ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಸಾಲಿನ ಉತ್ತಮ ಮುಂಗಾರು ಮತ್ತು ಹಿಂಗಾರು ಹಾಗೂ ಈ ಬಾರಿ ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗಿಲ್ಲ. ಉತ್ತರ

Read more