ಭಾರತದ ಮಾನ ಉಳಿಸಿದ ಸಾಕ್ಷಿ : ಕುಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಚು ತಂದ ಗಟ್ಟಿಗಿತ್ತಿ

ರಿಯೋ ಡಿ ಜನೈರೋ, ಆ.18- ರಿಯೋ ಒಲಂಪಿಕ್ಸ್ನ ಮಹಿಳೆಯರ 58ಕೆಜಿ ವಿಭಾಗದ ಕುಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆದ್ದು ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದ ಭಾರತದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪುತ್ರಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಮಲಿಕ್

Read more