ಮಳೆ-ಬೆಳೆಗಾಗಿ ಮರ ಬೆಳಸಿ : ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ತಿಳಿಸಿದರು

ಹಿರೀಸಾವೆ, ಫೆ.23- ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚನ್ನಾಗಿ ಮಳೆ, ಬೆಳೆ ಆಗಲು ದೇಶದ ಜನ ಸುಭಿಕ್ಷವಾಗಿ ಬಾಳಲು ಬಸವಣ್ಣ (ಹಸು) ನನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ಬಸವಣ್ಣನ ಜಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಎಂದು ಪರಿಸರ

Read more

ಸಾಲು ಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕನ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡ ಪರಮೇಶ್ವರ್

ಬೆಂಗಳೂರು, ನ.5-ಸಾಲು ಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಅವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಎಂದು ಗೃಹ ಸಚಿವ ಡಾ.ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಘೋಷಿಸಿದರು. ನಗರದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಇಂಟರ್

Read more