ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಣ್ಗಾವಲಿನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆ

ಬೆಂಗಳೂರು,ಮೇ.21- ಪಿಎಸ್‍ಐ, ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಕ್ರಮ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ನಡೆದಿರುವ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಇಂದು ಸರ್ಕಾರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಣ್ಗಾವಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದೆ. ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ 11

Read more