ಭೂಮಿಗೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋದ ಬೃಹತ್ ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹ

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್, ಏ.21-ಸುಮಾರು 1.3 ಕಿ.ಮೀ. ವ್ಯಾಸವಿರುವ ಬೃಹತ್ ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹ (ಬ್ಯಾಹಾಕಾಶ ಶಿಲೆ) ಭೂಮಿಗೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗಿದೆ. ದೈತ್ಯಾಕಾರದ ಆಕಾಶಕಾಯವನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸುವ ಅವಕಾಶ

Read more