ಎಸ್.ಎಸ್.ಸಿಯಲ್ಲಿ 1330 ಸಬ್ ಇನ್ಸ್’ಫೆಕ್ಟರ್ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ

ಸ್ಟಾಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ (ಎಸ್.ಎಸ್.ಸಿ) ನಿಂದ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್’ಫೆಕ್ಟರ್ (ಎಸ್.ಐ), ಸಿಐಎಸ್,ಎಫ್‍ನ ಸಿಎಪಿಎಫ್’ಎಸ್, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್’ಫೆಕ್ಟರ್ (ಎಎಸ್’ಐ) ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ

Read more