ಬ್ರಿಕ್ಸಿಟ್ ಮಸೂದೆಗೆ ಸೋಲು, ಥೆರೇಸಾ ಮೇಗೆ ಭಾರೀ ಹಿನ್ನಡೆ

ಲಂಡನ್, ಮಾ.2-ಐರೋಪ್ಯ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ಬ್ರಿಟನ್‍ನನ್ನು ಹೊರಕ್ಕೆ ತರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ಥೆರೇಸಾ ಮೇ ಅವರ ಯತ್ನಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ. ಬ್ರಿಕ್ಸಿಟ್ (ಬ್ರಿಟನ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಿಟ್‍ನ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ರೂಪ) ತಿದ್ದುಪಡಿ

Read more