ಈ ವಾರ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರ ‘ಟ್ಯಾಬ್’ ತೆರೆಗೆ

ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಬ್ ಒಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಆವಿಷ್ಕಾರ. ಇದು ಇಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಹಾಗೂ ಕೆಟ್ಟ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರ ಟ್ಯಾಬ್

Read more

ಟ್ಯಾಬ್ ಮೂಲಕ ಶಿಕ್ಷಣ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ದೂರವಿಲ್ಲ

ರಾಯಬಾಗ,ಫೆ.11- ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕದ ಹೊರೆ ತಗ್ಗಿಸಲು ಕೇವಲ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ ಮೂಲಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅದು ಯಶಸ್ವಿ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಅಂತಹ

Read more