ವೋಟಿಗಾಗಿ ಚರಂಡಿ ನೀರು ಕುಡಿದ ಮಾಹಾನುಭಾವ..!

ಕರಾಚಿ. ಜು. 02 : ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ವೋಟಿಗಾಗಿ ಮಾಡುವ ಡ್ರಾಮಾಗಳು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಇದು ಮಾಮೂಲಿ. ಆದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲೊಬ್ಬ

Read more