ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಭವಿಷ್ಯ (06-06-2022)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಏರುಪೇರಾದರೂ ಆಲೋಚನೆಯೇ ಮೂಲ ಬಂಡವಾಳ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಯಾಗಬೇಕು. # ಪಂಚಾಂಗ : ಸೋಮವಾರ, 06.-06-2022 ಶುಭಕೃತ್ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ /

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಭವಿಷ್ಯ (05-06-2022)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಒಬ್ಬರನ್ನು ಸೋಲಿಸುವುದು ಸುಲಭ. ಆದರೆ, ಒಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. # ಪಂಚಾಂಗ : ಭಾನುವಾರ , 05.-06-2022 ಶುಭಕೃತ್ ನಾಮ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಭವಿಷ್ಯ (04-06-2022)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಸೌಂದರ್ಯ ಅಡಗಿರುವುದು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ. ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. # ಪಂಚಾಂಗ : ಶನಿವಾರ , 04.-06-2022 ಶುಭಕೃತ್ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ / ಉತ್ತರಾಯಣ /

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಭವಿಷ್ಯ (03-06-2022)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಯಕ್ಕೆ ಜಾಗವಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಶಕ್ತಿಯು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತದೆ. # ಪಂಚಾಂಗ : ಶುಕ್ರವಾರ, 03.-06-2022 ಶುಭಕೃತ್ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ /

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಭವಿಷ್ಯ (02-06-2022)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಶಿಕ್ಷಣದ ಬೇರುಗಳು ಕಹಿ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಅದರ ಫಲ ಸಿಹಿಯಾಗೇ ಇರುತ್ತದೆ. # ಪಂಚಾಂಗ : ಗುರುವಾರ , 02.-06-2022 ಶುಭಕೃತ್ ನಾಮ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಭವಿಷ್ಯ (01-06-2022)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಸಹನೆ ಇದ್ದರೆ ಸಮಯವೂ ಕೂಡ ಸಹಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಹನೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ ಸಮಯವೇ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ರವಾನಿಸುತ್ತದೆ. # ಪಂಚಾಂಗ : ಬುಧವಾರ, 01.-06-2022 ಶುಭಕೃತ್ ನಾಮ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಭವಿಷ್ಯ (31-05-2022)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಮಹಾತ್ಮರು ಸ್ವಶಕ್ತಿಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆಯೇ ಹೊರತು ಸಾಧನಗಳ ಬಲದಿಂದಲ್ಲ. # ಪಂಚಾಂಗ : ಮಂಗಳವಾರ , 31.-05-2022 ಶುಭಕೃತ್ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ /

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಭವಿಷ್ಯ (30-05-2022)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಇವತ್ತು ಏನು ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಯಿಸುತ್ತದೆಯೋ ನಾಳೆ ಅದೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. # ಪಂಚಾಂಗ : ಸೋಮವಾರ , 30.-05-2022 ಶುಭಕೃತ್ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಭವಿಷ್ಯ (29-05-2022)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಬದುಕಿನ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ಅರಿವಾಗುವುದು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮಾತ್ರ. # ಪಂಚಾಂಗ : ಭಾನುವಾರ , 29.-05-2022 ಶುಭಕೃತ್ ನಾಮ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಭವಿಷ್ಯ (28-05-2022)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಇತರರಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬೇಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿಮಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯಾರೂ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. # ಪಂಚಾಂಗ

Read more