ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಭವಿಷ್ಯ (11-12-2020)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಮನಸ್ಸು ಪಾಪ ಕೃತ್ಯಗಳೆಡೆಗೆ ಹರಿದಾಗ ಧರ್ಮದ ಬೆತ್ತದಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯುವುದು ಸುಲಭ.  -ಡಾ.ಶ್ರೀ ಬಾಲಗಂಗಾಧರನಾಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿ #  ಪಂಚಾಂಗ :

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಭವಿಷ್ಯ (25-11-2020)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ  : ಯಾರು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ, ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೋ ಅವರನ್ನು ಸಂತೈಸುವ ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. -ಡಾ.ಶ್ರೀ ಬಾಲಗಂಗಾಧರನಾಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿ # ಪಂಚಾಂಗ : ಬುಧವಾರ,

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಭವಿಷ್ಯ (24-11-2020)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ  : ಇಂದು ಜನರು ನಾಗರಿಕತೆಯ ವೈಭವದಿಂದ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೋ ಇವರಿಗೆಲ್ಲಾ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತಿ ರುವವರು ಯಾರು ಎಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಿಂದೆ ಹಿರಿಯರು ತಾವು

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಭವಿಷ್ಯ (23-11-2020)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ  : ಸತ್ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಬಿಡದೆ ಸದಾ ಸಾತ್ವಿಕರಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಗುರು-ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸುವುದರಿಂದ ನಮಗೂ ಗೌರವ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. -ಡಾ.ಶ್ರೀ ಬಾಲಗಂಗಾಧರನಾಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿ #

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಭವಿಷ್ಯ (22-11-2020)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ  : ಸುಖವೆನ್ನುವುದು ಭ್ರಮೆ, ಅದರ ಬೆನ್ನತ್ತುವ ಬದಲು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅದೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತದೆ. -ಡಾ.ಶ್ರೀ ಬಾಲಗಂಗಾಧರನಾಥ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಭವಿಷ್ಯ (21-11-2020)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ  : ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಈ ಶರೀರವನ್ನು ಸತ್ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಇದರ ಭವ್ಯತೆ, ದಿವ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಪಾವಿತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು. `ಧರ್ಮೋ ರಕ್ಷತಿ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಭವಿಷ್ಯ (20-11-2020)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ  : ಮನುಷ್ಯ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವುದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಂಪಾದಿಸ ಬಹುದು. ಆದರೆ ತನ್ನೊಳ ಗನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ ಸಂಪಾದಿಸಿದುದೆಲ್ಲವೂ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ ಹಾಗೂ ನಿರರ್ಥಕ. -ಡಾ.ಶ್ರೀ ಬಾಲಗಂಗಾಧರನಾಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿ # ಪಂಚಾಂಗ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಭವಿಷ್ಯ (19-11-2020)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ  : ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹೊರಗಿನ ಜಗತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲ. ತನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಕಂಡದ್ದನ್ನೆಲ್ಲಾ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಹವಣಿಸುವುದೇ ನಿಜವಾದ ಸಮಸ್ಯೆ. -ಡಾ.ಶ್ರೀ ಬಾಲಗಂಗಾಧರನಾಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿ # ಪಂಚಾಂಗ :

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಭವಿಷ್ಯ (18-11-20250)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ  : ಮನುಷ್ಯ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವುದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಂಪಾದಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ತನ್ನೊಳಗನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ ಸಂಪಾದಿಸಿದುದೆಲ್ಲವೂ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ ಹಾಗೂ ನಿರರ್ಥಕ. # ಪಂಚಾಂಗ : ಬುಧವಾರ, 18.11.2020 ಸೂರ್ಯ ಉದಯ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಭವಿಷ್ಯ (16-11-20250)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ  : ಮನುಷ್ಯ ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿ ಅರಳಿದಾಗ, ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಅರಿವಿನ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಿದಾಗ ಆತನನ್ನು ಆವರಿಸಿ ಕೊಂಡಿರುವ ಅಜ್ಞಾನದ ಅಂಧಕಾರ ತಾನಾಗಿಯೇ ಇಲ್ಲವಾಗುತ್ತದೆ. # ಪಂಚಾಂಗ :

Read more