ಐಡಾ ಬದುಕಿದ್ದೇ ಪವಾಡ, 91 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅವಶೇಷಗಳಡಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಮಗು ರಕ್ಷಣೆ

ಅಂಕಾರಾ,ನ.5- ಪಶ್ಚಿಮ ಟರ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಪ್ರಬಲ ಭೂಕಂಪದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ಕುಸಿದು ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ಸಾವಿಗೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸತತ 91 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕಟ್ಟಡದ ಅವಶೇಷಗಳಡಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಮೂರು

Read more