ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆಲ್ಲ ವರ್ತೂರು ಕೆರೆಯ ವಿಷಕಾರಿ ನೊರೆಯ ನರ್ತನ

ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೇ 29- ಕಳೆದ ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಹಾ ಮಳೆಗೆ ಒಂದೆಡೆ ನಗರ ತತ್ತರವಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಜನರ ಆತಂಕ

Read more