“ಹೌದು… ಹೌದು..ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ” : ವಿಕಾಸ್ ದುಬೆಯ ಹೆಂಡತಿ

ನವದೆಹಲಿ,ಜು.11- ಹೌದು… ಹೌದು.. ಹೌದು… ನನ್ನ ಗಂಡ ಇದುವರೆಗೂ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ತಪ್ಪೇ… ಆತನ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕುಖ್ಯಾತ ರೌಡಿ ವಿಕಾಸ್ ದುಬೆಯ ಹೆಂಡತಿ ತನ್ನ

Read more