ಪಂಕಜ್ ಆಡ್ವಾಣಿಗೆ 16ನೇ ಐಬಿಎಸ್​ಎಫ್ ವಿಶ್ವ ಬಿಲಿಯರ್ಡ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್​ಷಿಪ್ ಕಿರೀಟ

ಬೆಂಗಳೂರು ಡಿ.13: ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಿಂದಲೂ ಮುನ್ನಡೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಪಂಕಜ್ ಆಡ್ವಾಣಿ ಐಬಿಎಸ್ಎಫ್ ವಿಶ್ವ ಬಿಲಿಯರ್ಡ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ (ಅಂಕ ಮಾದರಿ) ಚಾಂಪಿಯನ್ಪಟ್ಟ ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಂಗ್ ಫಾರ್ವಟ್ನಲ್ಲಿ ತವರು

Read more