ಸ್ಟೀಲ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಬೇಕೇ-ಬೇಕು, ಡೋಂಗಿ ರಾಜಕಾರಣ ಬಿಡಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿ

ಯಲಹಂಕ, ಮಾ.6- ರಾಜಕೀಯ ಬಿಟ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೊಡೆದಾಡಿ, ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಸೌಲಭ್ಯನೀಡಿ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು

Read more