8 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಇರಾಕ್ ಹಸುಳೆಗೆ ಯಶಸ್ವಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ

ನವದೆಹಲಿ, ಏ.15-ಎಂಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಇರಾಕಿನ ಏಳು ತಿಂಗಳ ಮಗುವಿಗೆ ನೋಯ್ಡಾದ ಜೆ.ಪಿ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಕರಮ್ ಎಂಬ

Read more