ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರ ಹೆಸರನ್ನು ತರಬೇಡಿ : ಸಿಎಂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ

ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೇ 25-ರಾಜಕೀಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರ ಹೆಸರನ್ನು ತರಬೇಡಿ. ಅವರು ಎಂದೂ ಪ್ರಚಾರ ಬಯಸಿದವರಲ್ಲ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಲು ನಾನ್ಯಾರು ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದನ್ನೇ ಕೆಲವು

Read more