ಪೌರಾಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಮನೋಜ್‍ ಕುಮಾರ್ ಮೀನಾ

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜು.7- ಪೌರಾಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಮನೋಜ್‍ಕುಮಾರ್ ಮೀನಾ ಅವರನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಿಬಿಎಂಪಿಯ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರಾಗಿದ್ದ (ಚುನಾವಣೆ) ಮನೋಜ್‍ಕುಮಾರ್ ಮೀನಾ ಅವರನ್ನು ಪೌರಾಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅಧಿಕ

Read more