ಜಗತ್ತನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರ ತಾಣವನ್ನಾಗಿಸುವ ಭಾರತೀಯ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳು

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ ವರ್ಷ 2023 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂಬ ಜಿ-20 ಧ್ಯೇಯದೊಂದಿಗೆ, ಭಾರತವು ತನ್ನ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಯುಕ್ತ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ ರಫ್ತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರ ತಾಣವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಯುಕ್ತ ಏಕದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು ಭಾರತದ ಹೊಸ ಗುರುತಾಗುತ್ತಿವೆ. ಸಜ್ಜೆ, ರಾಗಿ, ನವಣೆ, ಜೋಳ ಮತ್ತು ಬಕ್ವೀಟ್ ಈಗ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವ ಧಾನ್ಯಗಳಾಗಿವೆ. ಕೋವಿಡ್-19, ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ, ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಸೇವನೆಯ ಬಗೆಗಿನ ಅರಿವು ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಹಾರ […]