ಡಾಲರ್ ಎದುರು ರೂ 67.30ಕ್ಕೆ ಕುಸಿದ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ

ಮುಂಬೈ. ನ.11 : ಡಾಲರ್ ಎದುರು ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಕಳೆದ 11 ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ದಾಖಲೆ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದು ಡಾಲರ್ ಎದುರು ರೂ 67.30ಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಒಂದೆಡೆ ಟ್ರಂಪ್

Read more