ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಭವಿಷ್ಯ (11-06-2022)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ` ಎಲ್ಲಾ ಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆಯಿಂದ ಶುರುವಾಗಿ, ಕೊನೆಗೆ ಏನು ಬೇಡವೆಂದು ಕೋರಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ನಿಜವಾದ ಜೀವನ..”! # ಪಂಚಾಂಗ : ಶನಿವಾರ , 11.-06-2022

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಭವಿಷ್ಯ (10-06-2022)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ನಾನು ಮಾಡಬಲ್ಲೆ, ನಾನು ಗೆಲ್ಲಬಲ್ಲೆ, ನಾನು ದುಡಿಯಬಲ್ಲೆ, ನಾನು ಬದುಕಬಲ್ಲೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರಿಂದಲು ಸೋಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮನ್ನು ಸಾಮಥ್ರ್ಯದ ಬಗೆಗಿನ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಭವಿಷ್ಯ (09-06-2022)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ದುರ್ಬಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸೇಡಿನ ಮನೋಭಾವನೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವಣಿಸುತ್ತಾರೆ. -ಚಾಣಾಕ್ಯ #

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಭವಿಷ್ಯ (08-06-2022)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೋವು ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಠ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬದಲಿಸುತ್ತದೆ. – ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ # ಪಂಚಾಂಗ : ಬುಧವಾರ ,

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಭವಿಷ್ಯ (06-06-2022)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಏರುಪೇರಾದರೂ ಆಲೋಚನೆಯೇ ಮೂಲ ಬಂಡವಾಳ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಯಾಗಬೇಕು. # ಪಂಚಾಂಗ : ಸೋಮವಾರ, 06.-06-2022 ಶುಭಕೃತ್ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ /

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಭವಿಷ್ಯ (05-06-2022)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಒಬ್ಬರನ್ನು ಸೋಲಿಸುವುದು ಸುಲಭ. ಆದರೆ, ಒಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. # ಪಂಚಾಂಗ : ಭಾನುವಾರ , 05.-06-2022 ಶುಭಕೃತ್ ನಾಮ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಭವಿಷ್ಯ (04-06-2022)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಸೌಂದರ್ಯ ಅಡಗಿರುವುದು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ. ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. # ಪಂಚಾಂಗ : ಶನಿವಾರ , 04.-06-2022 ಶುಭಕೃತ್ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ / ಉತ್ತರಾಯಣ /

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಭವಿಷ್ಯ (03-06-2022)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಯಕ್ಕೆ ಜಾಗವಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಶಕ್ತಿಯು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತದೆ. # ಪಂಚಾಂಗ : ಶುಕ್ರವಾರ, 03.-06-2022 ಶುಭಕೃತ್ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ /

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಭವಿಷ್ಯ (02-06-2022)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಶಿಕ್ಷಣದ ಬೇರುಗಳು ಕಹಿ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಅದರ ಫಲ ಸಿಹಿಯಾಗೇ ಇರುತ್ತದೆ. # ಪಂಚಾಂಗ : ಗುರುವಾರ , 02.-06-2022 ಶುಭಕೃತ್ ನಾಮ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಭವಿಷ್ಯ (01-06-2022)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಸಹನೆ ಇದ್ದರೆ ಸಮಯವೂ ಕೂಡ ಸಹಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಹನೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ ಸಮಯವೇ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ರವಾನಿಸುತ್ತದೆ. # ಪಂಚಾಂಗ : ಬುಧವಾರ, 01.-06-2022 ಶುಭಕೃತ್ ನಾಮ

Read more